Tag: เที่ยวชมวิว

[HANG ชวนเที่ยว : EP14]นั่งชมสุดยอดวิว นาขึ้นบันได@บ้านป่าปงเปียง

15 August 2016 3,482 Views
[HANG ชวนเที่ยว : EP14] นั่งชมสุดยอดวิว นาขึ้นบันได@บ้านป่าปงเปียง ขอบคุณภาพจาก Cr แซทเอซีเค ไต่คู้ เที่ยวสุดยอดวิวนาขั้นบันไดของประเทศไทย ที่บ้านป่าบงเปียง ในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่  อยู่ด้านหลังดอยอินทนนท์ ใกล์กับน้ำตกแม่ปาน เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ หรือ

[HANG ชวนเที่ยว : EP14] นั่งชมสุดยอดวิว นาขึ้นบันได @บ้านป่าปงเปียง

15 August 2016 3,417 Views
[HANG ชวนเที่ยว : EP14] นั่งชมสุดยอดวิว นาขึ้นบันได @บ้านป่าปงเปียง ขอบคุณภาพจาก Cr แซทเอซีเค ไต่คู้ เที่ยวสุดยอดวิวนาขั้นบันไดของประเทศไทย ที่บ้านป่าบงเปียง ในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่  อยู่ด้านหลังดอยอินทนนท์ ใกล์กับน้ำตกแม่ปาน เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ