Tag: อำเภอแม่จั่น

แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงราย

19 May 2017 3,114 Views
วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในจังหวัดเชียงราย การศึกษาวิถีชาวบ้านของชนเผ่าต่างๆความเป็นอยู่การใช้ชีวิตประจำวันการทำมาหากินของชาวเผ่าต่างๆ ว่าเค้าใช้ชีวิตปรำจำวันยังไงทำมาหากินอะไรทำไมเค้าถึงอยู่ได้ มีที่ไหนบ้างเราลองไปดูกัน 1.บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร อำเภอเมือง บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำกก นอกจากชาวกะเหรี่ยงแล้ว ในบริเวณนั้นยังมีหมู่บ้านชาวเผ่าอาข่าและล่าหู่ บนพื้นที่มีกิจกรรมนั่งช้าง ชมวิถีชีวิตชนเผ่า ร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากฝีมือชาวเขาเผ่าต่างๆ 2.บ้านอาข่าหล่อซา อำเภอแม่จั่น บ้านอาข่าหล่อซา