HANG REVIEW : ชวนเที่ยววันเดียว เกาะสอง เกาะสน พม่า

HANG REVIEW : เที่ยววันเดียว เกาะสอง เกาะสน พม่า

เมืองยอดฮิต เป็นที่นิยมสูงสุด ของนักท่องเที่ยว หากต้องการจะเดินทางไปเที่ยวประเทศพม่า.. เพราะทั้งสองที่มีสถานที่ ๆ น่าสนใจ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยได้พักผ่อน


เกาะสนมีอะไร? ที่เกาะสน มีโรงแรมระดับ สี่ดาวอยู่แห่งเดียวเป็นของ คนไทยเชื่อสายพม่าครับ ชื่อโรงแรมแกรนด์อันดามันครับ และมีคาสิโน มาตรฐานโลกตั้งอยู่ที่นี้ด้วยครับ และที่เกาะสน มีพื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 100% เต็มครับ มีแหล่งน้ำจืดเป็นเลค สวยมาก มีคลองสองน้ำ ผ่านป่าชายเลน ออกสู่ทะเล มีภูเขาสลับ กับทุ่งหญ้าสีเขียว จุดชมวิวได้รอบเกาะ มีริมป่าที่ไร้ผู้คนอาศัยอยู่หลายแห่ง และท่ามกลางธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่ของเกาะนี้ มีเส้นทาง ATV ที่ชมธรรมชาติได้แบบสุดใจ มี Jungle Zip Line ที่ยาวที่สุดในเอเชีย และวิ่งผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยสุดทั้งป่าไม้ ป่าชายเลน ภูเขา และทะเล…


แล้วเกาะสองละมีอะไร? เกาะสอง ไม่ได้เป็นเกาะ แต่เป็นเมืองที่ชื่อภาษาพม่า เรียกว่า เคาทอง เป็นเมืองท่ารูปแหลม ติดทะเล อยู่ตรงข้ามกับระนอง ประเทศไทย และมีแม่น้ำกระบุรีคั้นกลางตลอดแนวจนถึงชุมพร.. เมืองเกาะสองมีชาวเกาะสอง การพัฒนาเมืองตามหลังประเทศไทยอยู่สัก 40 ปีเห็นจะได้ แต่เกาะสองมี อนุสาวรีย์กษัตรบุเรงนอง มีวัดปิดอร์เอ มีอนุสาวรีย์อองซาน ตลาดสิเนย์ร์ริมน้ำ มียอดภูเขาสามห้า (สูง และสวยที่สุด) มีสะพานไม้ข้ามทะเลยาวสุดสายตาชื่อว่า “ตะลงปงปง” และอื่น ๆ อีกมากมาย…

เมืองไทยเรายกย่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ชาวพม่าเองก็ยกย่องพระเจ้าบุเรงนองให้เป็นกษัตริย์ผู้เกรียงไกรเช่นกัน และที่เกาะสองแห่งนี้ก็มี “อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง” ที่ชาวพม่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองทรงชุดนักรบ อยู่ในอิริยาบถพร้อมรบเท้าซ้ายยกเตรียมย่างเหยียบ มือกุมดาบเตรียมพร้อมต่อสู้ นักท่องเที่ยวที่มาที่เกาะสองส่วนมากก็จะมากราบสักการะท่าน และยังจะได้ชมทิวทัศน์ท้องทะเลที่สวยงามด้วย

 


ข้อมูล : http://www.jctour-ranong.com/

เรียบเรียง : HANG REVIEW

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : HANG REVIEW : ชวนเที่ยววันเดียว เกาะสอง เกาะสน พม่า